Knihovní řád Městské knihovny v Sedlčanech

Knihovní řád

Ceník

Instrukce pro využívání internetu

Instrukce pro využívání Zvukové knihovny a půjčování audio knih

Instrukce pro půjčování elektronických knih z portálu eReading.cz

Instrukce pro půjčování čteček elektronických knih a podobných zařízení

Instrukce pro půjčování deskových her

Smlouva o výpůjčce elektronické čtečky knih

Pověřenec pro ochranu osobních údajů