Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Majzner, Zdeněk


Citace: Somatologie. Učebnice pro stř. zdravot. školy, stud. obor zdravot. sestra a dětská sestra (Il. Z. Majzner, K. Sloup)
Citace: Steele, W. O.: Stará cesta divočinou (dobové ilustrace vybral a upravil Zdeněk Majzner)
Status/Správní celek: definitivní
Grafik a ilustrátor.