Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 128.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
943.7
Dorazil, Otakar
Kroniky mluví : Český středověk ve vyprávění současníků
1946
1
KN
943.7
Kavka, František, 1920-
Přehled dějin Československa v epoše feudalismu. 2.díl, Od poloviny 14.stol.do r.1526
2.díl,
1956
1
KN
737
Castelin, Karel
Česká drobná mince doby předhusitské a husitské : 1300-1471
1953
1
KN
943.7
Šusta, Josef, 1874-1945
České dějiny. 2/2 sv, Král cizinec
2/2 sv,
1939
1
KN
943.7
Fajkus, Jan
Husitské revoluční hnutí : Přednáška přednesená na Vysoké stranické škole přiÚV KSČ
1956
1
KN
943.7
Palacký, František, 1798-1876
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. 2.díl, Od roku 1253 až do roku 1403
2.díl,
1939
1
KN
SK 943.7
Palacký, František, 1798-1876
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě : Dle původních pramenů vypravuje František Palacký
1908
1
KN
SK 943.7
Palacký, František, 1798-1876
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě : Dle původních pramenů vypravuje František Palacký
1928
1
KN
M 943.7
Palacký, František, 1798-1876
Z dějin národu českého
1973
1
KN
SK M 943.7
Palacký, František, 1798-1876
Z dějin národu českého
1976
1
KN
943.7
Kratochvíl, Miloš Václav, 1904-1988
Českou minulostí
1961
2
KN
943.7
Fiala, Zdeněk 1922-1975
Předhusitské Čechy 1310-1419 : Český stát po vládou Lucemburků 1310-1419
1968
1
KN
943.7
Šusta, Josef, 1874-1945
Karel IV. : Otec a syn.1333-1346
1946
1
KN
943.7
Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Toulky českou minulostí. 2.díl, Od času Přemysla Otakara I.do nástupu Habsburků (1197-1526)
2.díl,
1991
2
KN
943.7
Fiala, Zdeněk 1922-1975
Předhusitské Čechy 1310-1419 : Český stát po vládou Lucemburků 1310-1419
1978
2
KN
PK 74
Páleníček, Ludvík, 1904-1991
Švabinského český slavín : Sto portrétů
1989
1
KN
885.0
Hrabák, Josef, 1912-1987
Jedenáct století
1982
1
KN
PK 943.7
Skýbová, Anna, 1934-
České královské korunovační klenoty
1982
1
KN
Vaňková, Ludmila, 1927-
Dotkni se nebe. 6.díl
6.díl
1998
1
KN
M 943.7
Čornej, Petr, 1951-
Panovníci českých zemí
1992
2

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]